Politica de prelucrare a datelor

Ultimul update la data de 31 Decembrie 2016.

S.C. HALIKALI TRADE INTERNATIONAL S.R.L. (”halikali.ro”, ”HaliKali”) este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 666666666 .

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, halikali.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

– informarea Utilizatorilor/Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor de pe halikali.ro;

– informarea Utilizatorilor/Clienţilor/Cumpărătorilor privind orice activitate în Contul lor inclusiv validarea, evoluţia şi starea comenzilor, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea situaţiilor de orice natură referitoare la Comandă/Comenzi, la Bunul/Bunurile şi/sau serviciile achiziţionate;

– evaluarea produselor şi serviciilor oferite precum şi a activităţii comerciale de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului;

– trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS).

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a halikali.ro, înregistrată în Registrul de Evidentă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 666666666, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către HaliKali, afiliaţii şi colaboratorii HaliKali pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către HaliKali, afiliaţii şi colaboratorii HaliKali de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către HaliKali atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa Strada Castrului Roman nr. 29, comuna Drajna, judetul Prahova, în atenţia S.C. HaliKali Trade International S.R.L., vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniti asupra datelor transmise;
– să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;
– să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, HaliKali poate notifica Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

HaliKali nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator/Client/Cumpărător care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul halikali.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, HaliKali poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

– furnizori de servicii de marketing;

– furnizori de servicii de transport şi/sau curierat;

– furnizori de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.